עברית English

נקודה למחשבה 

"צריך שכל איש או אישה ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר השמחה. ואין נרו שלו כנר חבירו וזה מאיר את אישיותו המיוחדת (הרב קוק)

                                             קרא עוד>>

 

/Default.asp?sType=0&PageId=108010
חיים רק פעם אחת חוברת פעילות שנתית התורמים שלנו